4th Amsterdam International Waterweek

The Amsterdam International Water Week (AIWW) is the platform bringing together leaders from government, the private sector, academics and society all over the world; together we will explore a new era of Sustainable Development Goals that represent a global process of resiliency, optimal resource efficiency and transition to circular economies.

Vakantiecursus 13 januari 2017

Betrouwbaar drinkwater uit de kraan, goede zuivering van afvalwater, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Dat verwachten we in Nederland en daar zijn we aan gewend. Maar overlast door bodemdaling, optrekkend vocht, ondergelopen kruipruimtes, krappe riolering op leeftijd en tijdelijk onbegaanbare wegen